BC Agathos

Aanmelding – Club van 50

De Club van 50 is bedoeld voor bedrijven welke zijn gevestigd in de gemeente Geertruidenberg maar ook voor bedrijven in de omgeving van de gemeente Geertruidenberg, voor leden, ouders, oud-leden, supporters en iedereen die B.C. Agathos een warm hart toedraagt en de vereniging een financieel steuntje in de rug willen geven.

Klik hier voor een overzicht van de “Club van 50”.

Leden van de Club van 50 doneren ieder jaar een bedrag van €50,00 en steunen BC Agathos daarmee enorm.
Als lid van de Club van 50 krijgt u een eervolle vermelding op onze website en voor bedrijven een doorlink naar uw eigen website.

Uiteraard is het ook mogelijk om anoniem te doneren.

Wij hopen u te mogen begroeten als lid van de BC Agathos club van 50! Zowel particulieren als bedrijven kunnen zich aanmelden.

Deze link wordt gebruikt voor de doorlink naar uw eigen website.

Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch (met 1 jaar) verlengd en loopt van 1 augustus t/m 31 juli van het daaropvolgende jaar. De donatie wordt één keer per jaar omstreeks de 25e dag van de maand van inlevering automatisch via een doorlopende incasso geïncasseerd van de door u opgegeven bank- of girorekening. Opzegging van het lidmaatschap kan voor 1 augustus per brief of mail aan de penningmeester (penningmeester@bcagathos.nl) worden doorgegeven.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

© 2024 BC Agathos

Thema door Anders Norén